O projekcie
 1. Celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze TIK u min. 280 (146K) z 350 (182K) osób dorosłych (powyżej 25 roku życia) będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, m. Krosno, brzozowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, przemyskiego, m. Przemyśl, jasielskiego (woj. podkarpackie), w tym 141 osób spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie,
  2. osoby w wieku 50 lat i więcej,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny przez objęcie wsparciem w formie szkoleń komputerowych na poziomie A, B lub C.
 1. Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 30.04.2022.
 2. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez min. 280 osób w wieku 25 lat i więcej kompetencji cyfrowych potwierdzonych certyfikatem ECCC.
 3. Projekt gwarantuje wszystkim UP możliwość potwierdzenia posiadanych kompetencji cyfrowych w okresie realizacji projektu.
 4. Realizacja projektu obejmuje:
  1. przeprowadzenie rekrutacji i zakwalifikowanie 350 osób do projektu;
  2. przeprowadzenie szkoleń i egzaminów: na poziomie podstawowym A (5 modułów x 15h/moduł) obejmujących 75 godzin, średnio 19 spotkań po 4h, szkoleń na poziomie średniozaawansowanym B (5 modułów x 20h/moduł) obejmujących 100 godzin, 25 spotkań po 4 h/grupa, szkoleń na poziomie zaawansowanym C (5 modułów x 30h/moduł) obejmujących 150 godzin, 38 spotkań po 4 h/grupa.