O projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr RPPK.09.03.00-18-0084/20. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 31.07.2022.

Wartość projektu: 1 162 500,00 zł.
więcej …

Wkład funduszy europejskich: 988 125,00 zł

Dla Kogo
Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz niepełnosprawnych: pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, m. Krosno, brzozowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, przemyskiego, m. Przemyśl, jasielskiego (woj. podkarpackie)
więcej …
Kontakt

Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło
pon.- pt. 8.00 – 16.00